Szczegóły ogłoszenia

CRZP/73/2018/AEZ

"Wykonania dokumentacji projektowej remontu instalacji c.o w budynku SDM-2 przy ul. Sędzickiego 19 w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 590174-N-2018 pdf 220,8 2018.07.24 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 250,0 2018.07.24 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 308,0 2018.07.24 26
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018.07.24 28
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.07.24 25
4_Wykaz osób doc 39,5 2018.07.24 38
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.07.24 30
6_Dokumetacja przetargowa zip 1960,5 2018.07.24 30
7_Wzór_umowy doc 99,5 2018.07.24 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 595,4 2018.08.02 39

Pobierz wszystkie dokumenty