Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-09/18

"Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne doc 134,0 2018.07.20 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy docx 16,6 2018.07.20 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,4 2018.07.20 46
Projekt umowy doc 64,0 2018.07.20 47
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 72,5 2018.07.20 57
Wykaz usług doc 37,5 2018.07.20 49
Wzór formularza oferty doc 54,0 2018.07.20 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,5 2018.07.31 45

Pobierz wszystkie dokumenty