Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-14/18

"Druk i oprawa introligatorska albumu: Politechnika Częstochowska 1949-2019"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,3 2018.07.17 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,4 2018.07.17 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.07.17 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,6 2018.07.17 37
Projekt umowy doc 82,0 2018.07.17 34
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,0 2018.07.17 32
Wzór formularza oferty doc 52,5 2018.07.17 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2018.07.26 28

Pobierz wszystkie dokumenty