Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-347/18

"dostawa 31 szt. zestawów komputerowych dla WIMiR KC-zp.272-347/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,8 2018.07.17 55

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 22,4 2018.07.20 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 75,6 2018.07.17 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2018.09.03 26
JEDZ doc 75,4 2018.07.17 38
Wzór formularza oferty - dostawy doc 28,2 2018.07.17 43
Wzór umowy - dostawy doc 31,2 2018.07.17 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (8) xml 120,8 2018.07.17 39
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.09.03 38

Pobierz wszystkie dokumenty