Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-336/18

"dostawa zestawu do wideokonferencji - KC-zp.272-336/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,9 2018.07.03 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 54,0 2018.07.03 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018.07.03 16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 56,6 2018.07.03 25
Wzór formularza oferty doc 28,1 2018.07.03 28
Wzór umowy - dostawy doc 32,1 2018.07.03 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 120,8 2018.07.03 26
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2018.08.09 25

Pobierz wszystkie dokumenty