Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/6/18

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54,8 2018.06.26 27

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 23,9 2018.07.16 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,9 2018.06.26 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.06.26 17
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,3 2018.06.26 18
Szczegółowy opis zamówienia doc 180,4 2018.06.26 64
Wzór oferty na dostawy doc 24,7 2018.06.26 18
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 31,7 2018.06.26 18

Pobierz wszystkie dokumenty