Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-14/A/18

"Sukcesywna dostawa filtrów membranowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,9 2018.06.20 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,4 2018.06.20 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.06.20 26
Formularz cenowy docx 19,8 2018.06.20 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.06.20 27
Projekt umowy doc 83,5 2018.06.20 26
Wzór oferty doc 49,5 2018.06.20 25
Wzór protokołu odbioru doc 24,0 2018.06.20 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.07.03 21

Pobierz wszystkie dokumenty