Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-11/18

"Druk materiałów konferencyjnych XXIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,5 2018.06.20 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 252,5 2018.06.20 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 295,0 2018.06.20 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 295,0 2018.06.20 30
Projekt umowy doc 282,5 2018.06.20 33
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 291,0 2018.06.20 31
Wzór formularza oferty doc 308,0 2018.06.20 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2018.07.03 30

Pobierz wszystkie dokumenty