Szczegóły ogłoszenia

CRZP/63/2018/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń LPD (lokalne punkty dystrybucyjne) w budynkach AMG przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 573292-N-2018 pdf 221,8 2018.06.14 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 253,5 2018.06.14 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 307,0 2018.06.14 22
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.06.14 21
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018.06.14 23
4_Wykaz osób doc 40,5 2018.06.14 28
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.06.14 30
6_Zakres opracowania dokumentacji pdf 370,3 2018.06.14 32
7_Wzór_umowy DOC 100,5 2018.06.14 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 563,4 2018.06.25 18

Pobierz wszystkie dokumenty