Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.10.2018

"Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Widuchowa wraz z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 31. IV postępowanie"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 12474,5 2018.06.13 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 19498,4 2018.06.13 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 Formularz oferty pdf 255,3 2018.06.13 29
Załącznik nr 10 - projekt budowlany (zjazd) pdf 7816,4 2018.06.13 55
Załącznik nr 11 - specyfikacje tech. (droga) pdf 84390,0 2018.06.13 32
Załącznik nr 12 - specyfikacje tech. (zjazd) pdf 35192,2 2018.06.13 32
Załącznik nr 13 - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia pdf 249,9 2018.06.13 35
Załącznik nr 14 - rys. (droga) - profil podłużny pdf 221,9 2018.06.13 36
Załącznik nr 15 - rys. (zjazd) - plan syt.,pl.wym., prof.podł.,przek.a-a pdf 1987,8 2018.06.13 35
Załącznik nr 16 - rys. - projekt zagospodarowania terenu pdf 1186,8 2018.06.13 34
Załącznik nr 17 - Wzór umowy pdf 485,2 2018.06.13 38
Załącznik nr 18 - Wykaz robót pdf 144,6 2018.06.13 33
Załącznik nr 19 - Wykaz osób pdf 107,3 2018.06.13 30
Załącznik nr 2 - oświaczenie o spełnianiu warunków pdf 216,4 2018.06.13 39
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wyklucznia pdf 231,9 2018.06.13 34
Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania... pdf 111,2 2018.06.13 34
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal.do gr.kapit. pdf 100,6 2018.06.13 37
Załącznik nr 6 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 119,6 2018.06.13 35
Załącznik nr 7a - przedmiar robót (droga) pdf 3311,4 2018.06.13 46
Załącznik nr 7b - przedmiar robót (zjazd) pdf 1844,4 2018.06.13 39
Załącznik nr 8 - projekt budowlany (droga) pdf 41591,7 2018.06.13 32
Załącznik nr 9 - projekt wykonawczy (droga) pdf 14903,2 2018.06.13 36

Pobierz wszystkie dokumenty