Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.13.2018

"Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża)."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Brak dokumentów do pobrania