Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/29/05/01/2018

"usługa przeglądów i naprawy aparatury medycznej"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 196,8 2018.06.12 15

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 85,1 2018.06.14 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 244,0 2018.06.12 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.06.12 6
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2018.06.12 6
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 285,5 2018.06.12 5
Oświadczenie RODO docx 19,3 2018.06.12 9
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 159,0 2018.06.12 14
Wzór umowy na usługi opieka z klauzulą RODO-1 doc 87,5 2018.06.12 7
załącznik 1 zadanie 1 Fujifilm doc 43,0 2018.06.12 14
Załącznik 1 zadanie 2 Mediso doc 41,0 2018.06.12 8
Załącznik 1 zadanie 3 Toshiba doc 52,0 2018.06.12 11
Załącznik 1 zadanie 4 Philips doc 42,5 2018.06.12 11
Załącznik 1 zadanie 5 GE doc 73,0 2018.06.12 8
Załącznik 1 zadanie 6 Reynolds doc 108,5 2018.06.12 8
Załącznik 1 zadanie 7 CTGE doc 42,0 2018.06.12 10
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2018.06.12 5

Pobierz wszystkie dokumenty