Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/29/05/01/2018

"usługa przeglądów i naprawy aparatury medycznej"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 196,8 2018.06.12 65

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 85,1 2018.06.14 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 244,0 2018.06.12 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.06.12 37
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2018.06.12 39
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 285,5 2018.06.12 44
Oświadczenie RODO docx 19,3 2018.06.12 41
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 159,0 2018.06.12 60
Wzór umowy na usługi opieka z klauzulą RODO-1 doc 87,5 2018.06.12 49
załącznik 1 zadanie 1 Fujifilm doc 43,0 2018.06.12 61
Załącznik 1 zadanie 2 Mediso doc 41,0 2018.06.12 42
Załącznik 1 zadanie 3 Toshiba doc 52,0 2018.06.12 54
Załącznik 1 zadanie 4 Philips doc 42,5 2018.06.12 55
Załącznik 1 zadanie 5 GE doc 73,0 2018.06.12 55
Załącznik 1 zadanie 6 Reynolds doc 108,5 2018.06.12 55
Załącznik 1 zadanie 7 CTGE doc 42,0 2018.06.12 48
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2018.06.12 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 24,5 2018.07.06 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 81,5 2018.07.06 37
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12.07.2018 doc 29,0 2018.07.12 35
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 18.07.2018 doc 26,0 2018.07.18 34
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 19.07.2018 doc 28,0 2018.07.19 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualny Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 113,0 2018.07.06 47
Aktualny Wzór umowy doc 86,5 2018.07.06 37
Aktualny załącznik 1 zadanie 1 Fujifilm doc 43,0 2018.07.06 31
Aktualny Załącznik 1 zadanie 2 Mediso doc 25,5 2018.07.06 28
Aktualny Załącznik 1 zadanie 3 Toshiba doc 34,0 2018.07.06 32
Aktualny Załącznik 1 zadanie 4 Philips doc 43,0 2018.07.06 32
Aktualny Załącznik 1 zadanie 5 GE doc 52,5 2018.07.06 35
Aktualny Załącznik 1 zadanie 6 Reynolds doc 104,0 2018.07.06 35
Aktualny Załącznik 1 zadanie 7 CTGE doc 25,0 2018.07.06 29
Aktualny_wzór_umowy 12.07.2018 doc 81,0 2018.07.12 38
Informacja z otwarcia ofert doc 292,0 2018.07.20 58
umowa powierzenia danych po zmianach 19.07.2018 doc 81,0 2018.07.19 26
Wzór umowy powierzenia danych załącznik do odpowiedzi z dnia 18.07.2018 doc 79,0 2018.07.18 28

Pobierz wszystkie dokumenty