Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/29/05/01/2018

"usługa przeglądów i naprawy aparatury medycznej"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 196,8 2018.06.12 76

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 85,1 2018.06.14 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 244,0 2018.06.12 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.06.12 48
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2018.06.12 47
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 285,5 2018.06.12 52
Oświadczenie RODO docx 19,3 2018.06.12 50
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 159,0 2018.06.12 70
Wzór umowy na usługi opieka z klauzulą RODO-1 doc 87,5 2018.06.12 58
załącznik 1 zadanie 1 Fujifilm doc 43,0 2018.06.12 71
Załącznik 1 zadanie 2 Mediso doc 41,0 2018.06.12 50
Załącznik 1 zadanie 3 Toshiba doc 52,0 2018.06.12 61
Załącznik 1 zadanie 4 Philips doc 42,5 2018.06.12 71
Załącznik 1 zadanie 5 GE doc 73,0 2018.06.12 64
Załącznik 1 zadanie 6 Reynolds doc 108,5 2018.06.12 62
Załącznik 1 zadanie 7 CTGE doc 42,0 2018.06.12 59
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2018.06.12 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 24,5 2018.07.06 51

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 81,5 2018.07.06 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12.07.2018 doc 29,0 2018.07.12 43
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 18.07.2018 doc 26,0 2018.07.18 42
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 19.07.2018 doc 28,0 2018.07.19 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualny Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 113,0 2018.07.06 58
Aktualny Wzór umowy doc 86,5 2018.07.06 49
Aktualny załącznik 1 zadanie 1 Fujifilm doc 43,0 2018.07.06 39
Aktualny Załącznik 1 zadanie 2 Mediso doc 25,5 2018.07.06 38
Aktualny Załącznik 1 zadanie 3 Toshiba doc 34,0 2018.07.06 42
Aktualny Załącznik 1 zadanie 4 Philips doc 43,0 2018.07.06 45
Aktualny Załącznik 1 zadanie 5 GE doc 52,5 2018.07.06 48
Aktualny Załącznik 1 zadanie 6 Reynolds doc 104,0 2018.07.06 45
Aktualny Załącznik 1 zadanie 7 CTGE doc 25,0 2018.07.06 37
Aktualny_wzór_umowy 12.07.2018 doc 81,0 2018.07.12 46
Informacja z otwarcia ofert doc 292,0 2018.07.20 65
umowa powierzenia danych po zmianach 19.07.2018 doc 81,0 2018.07.19 36
Wzór umowy powierzenia danych załącznik do odpowiedzi z dnia 18.07.2018 doc 79,0 2018.07.18 38

Pobierz wszystkie dokumenty