Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.12.2018

"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 192,6 2018.06.12 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 136,4 2018.06.12 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zip 25508,9 2018.06.12 14
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 103,1 2018.06.12 5
Formularz oferty doc 134,0 2018.06.12 6
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 116,0 2018.06.12 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 158,0 2018.06.12 6
Projekt umowy doc 285,0 2018.06.12 6
STWiORB zip 2242,5 2018.06.12 5
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 99,1 2018.06.12 5
Wykaz osób doc 117,5 2018.06.12 5
Wykaz robót budowlanych docx 106,6 2018.06.12 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 100,2 2018.06.12 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja pdf 2025,5 2018.06.12 5

Pobierz wszystkie dokumenty