Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.12.2018

"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 192,6 2018.06.12 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 136,4 2018.06.12 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zip 25508,9 2018.06.12 75
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 103,1 2018.06.12 68
Formularz oferty doc 134,0 2018.06.12 61
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 116,0 2018.06.12 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 158,0 2018.06.12 59
Projekt umowy doc 285,0 2018.06.12 73
STWiORB zip 2242,5 2018.06.12 61
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 99,1 2018.06.12 62
Wykaz osób doc 117,5 2018.06.12 63
Wykaz robót budowlanych docx 106,6 2018.06.12 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 100,2 2018.06.12 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 183,9 2018.06.22 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja pdf 2025,5 2018.06.12 81
Informacja z otwarcia ofert doc 96,5 2018.06.27 88
PROJEKT WYKONAWCZY- CZĘŚĆ OPISOWA - PSZOK Wola Batorska Niepołomice pdf 1449,0 2018.06.22 84

Pobierz wszystkie dokumenty