Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-282/18

"Dostawa 1 szt stacjonarnego zestawu komputerowego dla WFi IS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,6 2018.06.11 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 78,0 2018.06.11 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018.06.11 6
Espd - KC-zp.272-282-18 xml 132,2 2018.06.11 5
JEDZ - KC-zp.272-282-18 docx 75,9 2018.06.11 6
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 24,1 2018.06.11 6
Wzór formularza oferty doc 27,8 2018.06.11 5
Wzór umowy - dostawy doc 30,2 2018.06.11 5

Pobierz wszystkie dokumenty