Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-282/18

"Dostawa 1 szt stacjonarnego zestawu komputerowego dla WFi IS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,2 2018.06.11 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 78,0 2018.06.11 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018.06.11 61
Espd - KC-zp.272-282-18 xml 132,2 2018.06.11 63
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 221,0 2018.06.20 50
JEDZ - KC-zp.272-282-18 docx 75,9 2018.06.11 59
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-282-18 pdf 1038,5 2018.06.22 52
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 24,1 2018.06.11 71
Wzór formularza oferty doc 27,8 2018.06.11 65
Wzór umowy - dostawy doc 30,2 2018.06.11 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.07.18 52

Pobierz wszystkie dokumenty