Szczegóły ogłoszenia

WM-zp.4/18

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skarbińskiego2 w Krakowie - WM-zp.4/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,5 2018.06.07 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 711,7 2018.06.07 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2018.06.07 53
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.06.07 50
Wykaz osób doc 41,5 2018.06.07 51
Wzór formularza oferty doc 693,5 2018.06.07 52
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 33,0 2018.06.07 51
wzór umowy doc 831,0 2018.06.07 50
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.06.07 52
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.07 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o sprostowaniu terminów doc 96,4 2018.06.11 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.06.25 47
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2018.06.25 78
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 16,3 2018.06.21 53
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 96,9 2018.06.21 54

Pobierz wszystkie dokumenty