Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-217/18

"dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy dla potrzeb Akademii Górniczo – Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytety Rolniczego oraz Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA - KC-zp.272-217/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,7 2018.06.01 43

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 89,4 2018.06.29 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 201,5 2018.06.01 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.06.01 37
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,8 2018.06.01 38
Wzór formularza oferty doc 27,6 2018.06.01 43
Zalacznik_nr_5 docx 55,2 2018.06.01 51
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 29,7 2018.06.01 41
Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży docx 52,8 2018.06.01 44
Załącznik nr 2 doc 37,5 2018.06.01 45
Załącznik nr 4 wzór umowy docx 44,1 2018.06.01 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,3 2018.06.06 48
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 216,3 2018.06.29 35
Powiadomienie o zmianach w SIWZ3 doc 213,7 2018.07.05 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 227,2 2018.06.21 42
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 213,9 2018.06.26 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 215,0 2018.06.25 34
Informacja o zmianie ogłoszenia2 docx 215,6 2018.07.05 30
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2018.07.12 36
JEDZ espd Kc-zp.272-217 18 xml 121,2 2018.06.01 42
Nowy załącznik nr 1 - nowy wzór formularza oferty docx 28,5 2018.06.06 55
Nowy Załącznik nr 4 Nowy wzór umowy docx 45,0 2018.06.06 52
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 pdf 84,7 2018.07.06 33
opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2 pdf 82,4 2018.07.09 25
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,1 2018.07.06 40

Pobierz wszystkie dokumenty