Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-217/18

"dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy dla potrzeb Akademii Górniczo – Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytety Rolniczego oraz Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA - KC-zp.272-217/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,7 2018.06.01 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 201,5 2018.06.01 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.06.01 11
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,8 2018.06.01 11
Wzór formularza oferty doc 27,6 2018.06.01 18
Zalacznik_nr_5 docx 55,2 2018.06.01 20
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 29,7 2018.06.01 15
Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży docx 52,8 2018.06.01 18
Załącznik nr 2 doc 37,5 2018.06.01 16
Załącznik nr 4 wzór umowy docx 44,1 2018.06.01 16

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,3 2018.06.06 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ espd Kc-zp.272-217 18 xml 121,2 2018.06.01 12
Nowy załącznik nr 1 - nowy wzór formularza oferty docx 28,5 2018.06.06 10
Nowy Załącznik nr 4 Nowy wzór umowy docx 45,0 2018.06.06 7

Pobierz wszystkie dokumenty