Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.11.2018

"Świadczenie usług w zakresie poradni psychologicznej w placówkach Oświatowych na terenie Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszeniena tablicę ogłoszeń doc 182,4 2018.05.30 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,8 2018.05.30 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.05.30 8
Formularz oferty doc 42,5 2018.05.30 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 79,0 2018.05.30 9
Wykaz usług doc 21,9 2018.05.30 8
Wzór umowy doc 76,5 2018.05.30 10
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,4 2018.05.30 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.06.11 6

Pobierz wszystkie dokumenty