Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.11.2018

"Świadczenie usług w zakresie poradni psychologicznej w placówkach Oświatowych na terenie Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszeniena tablicę ogłoszeń doc 182,4 2018.05.30 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,8 2018.05.30 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.05.30 52
Formularz oferty doc 42,5 2018.05.30 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 79,0 2018.05.30 55
Wykaz usług doc 21,9 2018.05.30 54
Wzór umowy doc 76,5 2018.05.30 54
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,4 2018.05.30 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.06.11 55

Pobierz wszystkie dokumenty