Szczegóły ogłoszenia

CRZP/55/2018/AEZ

"Remont Auli w budynku B Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 564413-N-2018 pdf 228,2 2018.05.25 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 344,5 2018.05.25 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,5 2018.05.25 44
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018.05.25 47
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.05.25 40
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.05.25 48
5_Wykaz osób doc 37,0 2018.05.25 42
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2018.05.25 42
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.05.25 37
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2018.05.25 42
9_Wzór umowy doc 157,5 2018.05.25 41
_10_Dokumentacja projektowa ZMIANA SIWZ 1 rar 70942,8 2018.05.25 88
_11_ Harmonogram rzeczowo-finansowy - Zmiana SIWZ 1 xls 33,0 2018.05.25 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 316,8 2018.06.05 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 730,6 2018.06.05 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 586,2 2018.06.11 77

Pobierz wszystkie dokumenty