Szczegóły ogłoszenia

39/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku na sale operacyjne i zabiegowe"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 996,4 2018.05.25 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 77,7 2018.05.25 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.05.25 73
formularz cenowy zad. 58-59 xlsx 20,6 2018.05.25 143
formularz cenowy zad. 60-61 xlsx 12,7 2018.05.25 136
formularz cenowy zadania 1-57 xls 143,0 2018.05.25 174
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2018.05.25 82
pr. umowy przechowania doc 801,0 2018.05.25 55
szczegółowy formularz cenowy do zadania 58-59 xlsx 19,3 2018.05.25 73
umowa projekt doc 838,5 2018.05.25 72
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 28,0 2018.05.25 53
umowa użyczenia - projekt doc 37,0 2018.05.25 54
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 28,0 2018.05.25 54
wykaz dostaw doc 33,0 2018.05.25 72
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 55,5 2018.05.25 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ1 doc 22,3 2018.06.12 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 39,6 2018.06.20 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,2 2018.07.03 80

Pobierz wszystkie dokumenty