Szczegóły ogłoszenia

KA-2/065/2018

"Remont pomieszczeń 203, 204 Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki - budynek 11-1 (00-1) Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,8 2018.05.25 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 191,0 2018.05.25 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018.05.25 52
Formularz ofertowy doc 50,5 2018.05.25 58
Formularz ofertowy po korekcie w związku z RODO doc 51,5 2018.05.25 59
Klauzula informacyjna RODO doc 33,0 2018.05.28 49
Opis przedmiotu zamówienia zip 3084,4 2018.05.25 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018.05.25 55
Projekt umowy doc 201,0 2018.05.25 54
Wykaz osób doc 38,0 2018.05.25 57
Wykaz robót doc 40,5 2018.05.25 57
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2018.05.25 60

Pobierz wszystkie dokumenty