Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-261/18

"Modernizacja klatek schodowych w paw. B-5 AGH w Krakowie- KC-zp.272-261/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 39,9 2018.05.24 68

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogólszenie o zmianie ogłoszenia pdf 127,1 2018.06.08 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 206,5 2018.05.24 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.05.24 58
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.05.24 59
Wykaz osób doc 39,0 2018.05.24 55
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.05.24 57
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2018.05.24 55
Wzór umowy doc 235,5 2018.05.24 64
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2018.05.24 56
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.05.24 58

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,2 2018.05.30 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
261 Nowy Wzór formularza oferty doc 62,5 2018.05.30 55
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.06.12 59
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,2 2018.06.08 56

Pobierz wszystkie dokumenty