Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-203/18

"dostawa 2 sztuk serwerów dla MS - KC-zp.272-203/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,1 2018.05.23 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,3 2018.05.23 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.06.28 58
Wzór formularza oferty doc 30,4 2018.05.23 58
Wzór umowy - dostawy doc 33,4 2018.05.23 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (7) xml 120,9 2018.05.23 61
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.06.28 61
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,5 2018.05.23 58

Pobierz wszystkie dokumenty