Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-07/18

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówienie na usługę społeczną doc 90,5 2018.05.17 133

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 181,0 2018.05.17 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 43,0 2018.05.17 45
Projekt umowy doc 66,5 2018.05.17 48
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 59,5 2018.05.17 52
Wzór formularza oferty doc 50,0 2018.05.17 48
Zmienione Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków doc 42,5 2018.05.29 39
Zmieniony Formularz cenowy doc 181,0 2018.05.29 43
Zmieniony Projekt umowy doc 67,0 2018.05.29 42
Zmieniony wzór formularza oferty doc 52,5 2018.05.29 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne oraz zmi doc 92,0 2018.05.29 43
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 17,2 2018.05.24 42

Pobierz wszystkie dokumenty