Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-219/18

"Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla uczestników Studiów Podyplomowych Węgiel koksowy i koks-współczesne wyzwania technologiczne i rynkowe dla WGiG - Kc-zp.272-219/18."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,7 2018.05.16 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 1177,7 2018.05.16 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.05.24 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,6 2018.05.16 36
Wzór formularza oferty doc 28,3 2018.05.16 40
Wzór umowy - dostawy doc 30,2 2018.05.16 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2018.05.24 35

Pobierz wszystkie dokumenty