Szczegóły ogłoszenia

US/K/4/2018

"Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,5 2018.05.14 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 122,0 2018.05.14 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 42,5 2018.05.14 68
Szczegółowy opis zamówienia doc 38,5 2018.05.14 82
Wykaz dostaw lub usług doc 37,5 2018.05.14 70
Wzór oferty na dostawy doc 46,0 2018.05.14 78
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 146,5 2018.05.14 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 32,5 2018.05.30 66

Pobierz wszystkie dokumenty