Szczegóły ogłoszenia

US/K/4/2018

"Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,5 2018.05.14 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 122,0 2018.05.14 131

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 42,5 2018.05.14 175
Szczegółowy opis zamówienia doc 38,5 2018.05.14 191
Wykaz dostaw lub usług doc 37,5 2018.05.14 180
Wzór oferty na dostawy doc 46,0 2018.05.14 176
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 146,5 2018.05.14 187

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 32,5 2018.05.30 167

Pobierz wszystkie dokumenty