Szczegóły ogłoszenia

CRZP/38/2018/AEZ

"Dostawa usługi dostępu do internetu satelitarnego w technologii VSAT o zasięgu światowym na potrzeby statku Dar Młodzieży"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
548575-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 74,9 2018.04.20 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 276,5 2018.04.20 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 327,5 2018.04.20 37
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,0 2018.04.20 36
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,5 2018.04.20 34
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,5 2018.04.20 33
6_Oświadczenie o zatrudnianiu doc 42,5 2018.04.20 35
7_Planowana trasa rejsu pdf 4334,8 2018.04.20 38
8_Wzór umowy docx 56,0 2018.04.20 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 572,9 2018.04.26 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 862,1 2018.04.26 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 642,0 2018.04.30 21

Pobierz wszystkie dokumenty