Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/10/04/02/2018

"przebudowa pododdziału położniczego fizjologii i patologii noworodka w Klinice Ginekologii CSKMSWIA w Warszawie przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii i Traumatologii CSKMSWIA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 151,7 2018.04.20 109

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 72,4 2018.05.28 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 356,5 2018.04.20 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 97,0 2018.04.20 53
Formularz ofertowy docx 71,0 2018.04.20 63
Informacja oobowiązku podatkowym docx 69,2 2018.04.20 54
Istotne postanowienia umowy doc 439,0 2018.04.20 68
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 335,5 2018.04.20 60
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 80,5 2018.04.20 46
Wykaz osób docx 69,1 2018.04.20 51
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 68,9 2018.04.20 56
Zadanie nr 1 dokumenty zip 80878,8 2018.04.20 315
Zadanie nr 1 dokumenty 09.05.2018 zip 44848,0 2018.04.20 98
Zadanie nr 2 dokumenty zip 79939,1 2018.04.20 128
Załącznik A do umowy (1) doc 67,5 2018.04.20 70
Załącznik nr 10 do umowy doc 35,5 2018.04.20 60
Załącznik nr 6 do umowy doc 26,5 2018.04.20 57
Załącznik nr 8 do umowy doc 25,0 2018.04.20 61
Załącznik nr 9 do umowy doc 59,5 2018.04.20 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 84,0 2018.04.20 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 68,1 2018.05.09 74
Powiadomienie o zmianach w SIWZ II doc 95,0 2018.05.28 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 162,0 2018.05.30 67

Pobierz wszystkie dokumenty