Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/10/04/02/2018

"przebudowa pododdziału położniczego fizjologii i patologii noworodka w Klinice Ginekologii CSKMSWIA w Warszawie przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii i Traumatologii CSKMSWIA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 151,7 2018-04-20 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 356,5 2018-04-20 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 97,0 2018-04-20 25
Formularz ofertowy docx 71,0 2018-04-20 37
Informacja oobowiązku podatkowym docx 69,2 2018-04-20 29
Istotne postanowienia umowy doc 439,0 2018-04-20 39
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 335,5 2018-04-20 38
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 80,5 2018-04-20 23
Wykaz osób docx 69,1 2018-04-20 25
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 68,9 2018-04-20 34
Zadanie nr 1 dokumenty zip 80878,8 2018-04-20 250
Zadanie nr 1 dokumenty 09.05.2018 zip 44848,0 2018-05-09 33
Zadanie nr 2 dokumenty zip 79939,1 2018-04-20 81
Załącznik A do umowy (1) doc 67,5 2018-04-20 33
Załącznik nr 10 do umowy doc 35,5 2018-04-20 32
Załącznik nr 6 do umowy doc 26,5 2018-04-20 31
Załącznik nr 8 do umowy doc 25,0 2018-04-20 29
Załącznik nr 9 do umowy doc 59,5 2018-04-20 32
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 84,0 2018-04-20 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 68,1 2018-05-09 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zadanie nr 2 dokumenty 09.05.2018 zip 61510,8 2018-05-09 28

Pobierz wszystkie dokumenty