Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/07/2018

"Remont stacji transformatorowej przy obiekcie Ośrodka Sportów Wodnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w miejscowości Załęże - Znaramowice, Gmina Łososina Dolna"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 133,5 2018-04-13 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 65,5 2018-04-13 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
20170908_171501 jpg 6827,2 2018-04-13 37
20170908_171508 jpg 5450,4 2018-04-13 32
20170908_171513 jpg 4472,6 2018-04-13 26
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2018-04-13 35
Formularz oferty docx 18,6 2018-04-13 26
Mapa eidencji gruntów - OSW Załęże-Znamirowice pdf 534,1 2018-04-13 24
Opis przedmiotu zamówienia doc 136,0 2018-04-13 40
OSW Załęże pdf 1829,7 2018-04-13 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2018-04-13 23
Projekt umowy do omówienia docx 58,6 2018-04-13 27
Remont Stacji Transformatorowej OSW Załęże - Zmanirowice- przedmiar pdf 410,4 2018-04-13 30
STWiOR doc 189,0 2018-04-13 25
Wykaz osób docx 20,5 2018-04-13 23
Wykaz robót docx 20,0 2018-04-13 25
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,5 2018-04-13 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,2 2018-04-23 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 74,5 2018-04-23 7

Pobierz wszystkie dokumenty