Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/07/2018

"Remont stacji transformatorowej przy obiekcie Ośrodka Sportów Wodnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w miejscowości Załęże - Znaramowice, Gmina Łososina Dolna"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 133,5 2018.04.13 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 65,5 2018.04.13 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
20170908_171501 jpg 6827,2 2018.04.13 61
20170908_171508 jpg 5450,4 2018.04.13 53
20170908_171513 jpg 4472,6 2018.04.13 50
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2018.04.13 68
Formularz oferty docx 18,6 2018.04.13 56
Mapa eidencji gruntów - OSW Załęże-Znamirowice pdf 534,1 2018.04.13 48
Opis przedmiotu zamówienia doc 136,0 2018.04.13 69
OSW Załęże pdf 1829,7 2018.04.13 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2018.04.13 49
Projekt umowy do omówienia docx 58,6 2018.04.13 49
Remont Stacji Transformatorowej OSW Załęże - Zmanirowice- przedmiar pdf 410,4 2018.04.13 59
STWiOR doc 189,0 2018.04.13 52
Wykaz osób docx 20,5 2018.04.13 49
Wykaz robót docx 20,0 2018.04.13 51
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,5 2018.04.13 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,2 2018.04.23 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.05.07 32
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 74,5 2018.04.23 42

Pobierz wszystkie dokumenty