Szczegóły ogłoszenia

KA-2/046/2018

"Adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku W-10 (10-25) dla Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,0 2018-04-13 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 195,5 2018-04-13 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja przetargowa zip 4500,6 2018-04-13 61
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2018-04-13 26
Formularz ofertowy docx 31,2 2018-04-13 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,5 2018-04-13 26
Projekt umowy-załącznik nr 8 do SIWZ doc 226,0 2018-04-13 27
Wykaz osób doc 36,0 2018-04-13 25
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018-04-13 28
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,1 2018-04-13 25

Pobierz wszystkie dokumenty