Szczegóły ogłoszenia

KA-2/046/2018

"Adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku W-10 (10-25) dla Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,0 2018.04.13 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 195,5 2018.04.13 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja przetargowa zip 4500,6 2018.04.13 112
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2018.04.13 81
Formularz ofertowy docx 31,2 2018.04.13 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,5 2018.04.13 69
Projekt umowy-załącznik nr 8 do SIWZ doc 226,0 2018.04.13 70
Wykaz osób doc 36,0 2018.04.13 68
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.04.13 70
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,1 2018.04.13 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 22,0 2018.05.08 78

Pobierz wszystkie dokumenty