Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/29/2018

"dostawa opatrunków oraz obłożeń stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zamówieniu pdf 367,7 2018.04.06 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 55,9 2018.04.06 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2018.04.06 95
formularz cenowy - załącznik do SIWZ xls 534,5 2018.04.06 137
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2018.04.06 117
wzór umowy załącznik do SIWZ doc 92,0 2018.04.06 68
Załącznik do SIWZ - formularz ofertowy docx 21,9 2018.04.06 82
Załącznik nr 2 do umowy docx 21,7 2018.04.06 86
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,4 2018.04.06 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert obłożenia pdf 1915,1 2018.05.18 74
modyfikacja formularz ofertowy docx 22,4 2018.05.10 60
odpowiedzi pdf 22560,7 2018.05.10 72
odpowiedzi do SIWZ pdf 22558,9 2018.05.10 2
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawe opatrunków ora pdf 4212,9 2018.05.29 56
SPROSTOWANIE Informacja z otwarcia ofert docx 25,5 2018.05.28 47

Pobierz wszystkie dokumenty