Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/29/2018

"dostawa opatrunków oraz obłożeń stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zamówieniu pdf 367,7 2018-04-06 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 55,9 2018-04-06 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2018-04-06 31
formularz cenowy - załącznik do SIWZ xls 534,5 2018-04-06 69
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2018-04-06 32
wzór umowy załącznik do SIWZ doc 92,0 2018-04-06 31
Załącznik do SIWZ - formularz ofertowy docx 21,9 2018-04-06 37
Załącznik nr 2 do umowy docx 21,7 2018-04-06 37
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,4 2018-04-06 31

Pobierz wszystkie dokumenty