Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/29/2018

"dostawa opatrunków oraz obłożeń stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zamówieniu pdf 367,7 2018.04.06 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 55,9 2018.04.06 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2018.04.06 75
formularz cenowy - załącznik do SIWZ xls 534,5 2018.04.06 118
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2018.04.06 105
wzór umowy załącznik do SIWZ doc 92,0 2018.04.06 58
Załącznik do SIWZ - formularz ofertowy docx 21,9 2018.04.06 69
Załącznik nr 2 do umowy docx 21,7 2018.04.06 72
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,4 2018.04.06 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert obłożenia pdf 1915,1 2018.05.18 53
modyfikacja formularz ofertowy docx 22,4 2018.05.10 42
odpowiedzi pdf 22560,7 2018.05.10 56
odpowiedzi do SIWZ pdf 22558,9 2018.05.10 2
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawe opatrunków ora pdf 4212,9 2018.05.29 35
SPROSTOWANIE Informacja z otwarcia ofert docx 25,5 2018.05.28 30

Pobierz wszystkie dokumenty