Szczegóły ogłoszenia

CRZP/31/2018/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - dodatkowe wyposażenie - Instalacja pneumatyki"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
540019-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 76,3 2018.04.04 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 457,0 2018.04.04 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 538,5 2018.04.04 35
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 264,5 2018.04.04 35
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 268,0 2018.04.04 35
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,0 2018.04.04 35
5_Specyfikacja techniczna doc 296,5 2018.04.04 50
6_Wzór umowy doc 304,0 2018.04.04 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 584,1 2018.04.12 27

Pobierz wszystkie dokumenty