Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-34/18

"Zakup pompy infuzyjnej przepływowej szt. 5"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 382,7 2018-04-03 364

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 743,9 2018-04-03 320

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 25,5 2018-04-03 318
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1.1 do oferty doc 75,5 2018-04-03 328
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zał. nr 2 doc 22,6 2018-04-03 318
Parametry oceniane zał. nr 1.2 do oferty doc 46,5 2018-04-03 323
Wzór oferty na dostawy zał. nr 1 doc 24,7 2018-04-03 318
Wzór umowy zał. nr 3 pdf 243,8 2018-04-03 321

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania pdf 743,5 2018-04-09 260

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokol z otwarcia ofert doc 18,2 2018-04-11 181

Pobierz wszystkie dokumenty