Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-34/18

"Zakup pompy infuzyjnej przepływowej szt. 5"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 382,7 2018.04.03 401

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 743,9 2018.04.03 346

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 25,5 2018.04.03 383
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1.1 do oferty doc 75,5 2018.04.03 368
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zał. nr 2 doc 22,6 2018.04.03 362
Parametry oceniane zał. nr 1.2 do oferty doc 46,5 2018.04.03 366
Wzór oferty na dostawy zał. nr 1 doc 24,7 2018.04.03 354
Wzór umowy zał. nr 3 pdf 243,8 2018.04.03 361

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania pdf 743,5 2018.04.09 323

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokol z otwarcia ofert doc 18,2 2018.04.11 228

Pobierz wszystkie dokumenty