Szczegóły ogłoszenia

NA/P/51/2018

"Przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Rozpoznawanie i usuwanie błędów wtrysku i powierzchni”."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,0 2018.03.13 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 127,7 2018.03.13 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.03.13 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.03.13 60
Wykaz osób docx 23,4 2018.03.13 63
Wzór oferty na dostawy docx 92,1 2018.03.13 60
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 87,8 2018.03.13 61
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.03.13 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 82,5 2018.03.22 33

Pobierz wszystkie dokumenty