Szczegóły ogłoszenia

NA/P/51/2018

"Przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Rozpoznawanie i usuwanie błędów wtrysku i powierzchni”."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,0 2018-03-13 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 127,7 2018-03-13 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018-03-13 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018-03-13 12
Wykaz osób docx 23,4 2018-03-13 15
Wzór oferty na dostawy docx 92,1 2018-03-13 12
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 87,8 2018-03-13 13
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018-03-13 13

Pobierz wszystkie dokumenty