Szczegóły ogłoszenia

NA/P/60/2018

"Organizacja wycieczek zagranicznych do Ziemi Świetej oraz Słowenii i na Węgry dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2018 roku."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 58,3 2018-03-08 58

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2018-03-08 30
Zmiana ogłoszenia 13.03.2018 docx 12,6 2018-03-13 21
Zmiana ogłoszenia 16.03.2018 docx 12,4 2018-03-16 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 71,0 2018-03-08 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018-03-08 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018-03-08 31
Szczegółowy opis zamówienia docx 27,4 2018-03-08 62
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2018-03-08 28
Wykaz osób doc 19,6 2018-03-08 33
Wzór oferty na dostawy docx 30,4 2018-03-08 35
Wzór umowy SIWZ doc 79,5 2018-03-08 30
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018-03-08 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 13.03.2018 doc 20,2 2018-03-13 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13.03.2018 doc 19,7 2018-03-13 21

Pobierz wszystkie dokumenty