Szczegóły ogłoszenia

NA/P/60/2018

"Organizacja wycieczek zagranicznych do Ziemi Świetej oraz Słowenii i na Węgry dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2018 roku."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 58,3 2018.03.08 148

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2018.03.08 90
Zmiana ogłoszenia 13.03.2018 docx 12,6 2018.03.13 84
Zmiana ogłoszenia 16.03.2018 docx 12,4 2018.03.16 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 71,0 2018.03.08 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.03.08 98
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.03.08 92
Szczegółowy opis zamówienia docx 27,4 2018.03.08 152
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2018.03.08 96
Wykaz osób doc 19,6 2018.03.08 98
Wzór oferty na dostawy docx 30,4 2018.03.08 100
Wzór umowy SIWZ doc 79,5 2018.03.08 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.03.08 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 13.03.2018 doc 20,2 2018.03.13 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13.03.2018 doc 19,7 2018.03.13 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.03.19 80

Pobierz wszystkie dokumenty