Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/19/2018

"Przeglądy i naprawy tomografu komputerowego wraz z wyposazeniem"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 23,4 2018.03.02 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 166,0 2018.03.16 74

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 487,1 2018.03.28 49
Modyfikacja SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 166,5 2018.03.16 59
Modyfikacja SIWZ 20.03.2018 - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 166,5 2018.03.21 58
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 6723,1 2018.03.16 63
Odpowiedź - sprostowanie na zapytania w sprawie SIWZ 22.03.2018 pdf 841,8 2018.03.23 51
Odpowiedź - uzupełnienie na zapytania w sprawie SIWZ 20.03.2018 pdf 3923,1 2018.03.21 60
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.03.2018 docx 11,6 2018.03.16 70
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.03.2018 docx 11,4 2018.03.16 55
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.03.2018 docx 11,2 2018.03.21 52
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1010,3 2018.04.16 23
zał nr 5 - modyfikacja - istotne postanowienia umowy 20.03.2018 doc 134,0 2018.03.21 55
zał. nr 3 - modyfikacja - formularz ofertowy docx 19,9 2018.03.16 63
zał. nr 3 - modyfikacja - formularz ofertowy 20.03.2018 docx 20,2 2018.03.21 53
zał. nr 4 - modyfikacja - formularz cenowy docx 14,6 2018.03.16 62
zał. nr 4 - modyfikacja - formularz cenowy 20.03.2018 docx 15,0 2018.03.21 53
zał. nr 5 - modyfikacja - istotne postanowienia umowy doc 138,5 2018.03.16 59
zał. nr 7 - oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32,5 2018.03.16 59
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 436,5 2018.03.16 81
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 16.03.2018 pdf 442,5 2018.03.16 63

Pobierz wszystkie dokumenty