Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-44/18

"Dostawa wieloprocesorowego komputera osobistego z wysokowydajną kartą graficzną dla WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,6 2018.03.01 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,1 2018.03.01 136

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.03.01 116
Espd-KC-zp.272-44-18 xml 132,2 2018.03.01 111
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-44-18 doc 221,5 2018.03.21 84
JEDZ - KC-zp.272-44-18 docx 75,7 2018.03.01 145
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-44-18 pdf 319,1 2018.03.22 95
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 21,2 2018.03.01 135
Wzór formularza oferty doc 27,2 2018.03.01 116
Wzór umowy - dostawy doc 30,2 2018.03.01 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.04.10 58

Pobierz wszystkie dokumenty