Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-44/18

"Dostawa wieloprocesorowego komputera osobistego z wysokowydajną kartą graficzną dla WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,6 2018-03-01 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,1 2018-03-01 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018-03-01 32
Espd-KC-zp.272-44-18 xml 132,2 2018-03-01 32
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-44-18 doc 221,5 2018-03-21 1
JEDZ - KC-zp.272-44-18 docx 75,7 2018-03-01 33
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 21,2 2018-03-01 41
Wzór formularza oferty doc 27,2 2018-03-01 34
Wzór umowy - dostawy doc 30,2 2018-03-01 34

Pobierz wszystkie dokumenty