Szczegóły ogłoszenia

ZP/1/2018

"Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:"Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie""

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 4894,8 2018-02-28 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP-1-2018 (pakiety) docx 885,2 2018-02-28 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał nr 4c- wzór umowy powierzenia PF doc 192,0 2018-02-28 72
Zał. nr 1.1-1.14; 1.29; 1.30; 1.33) 7z 682,5 2018-02-28 264
zał.nr 2 - formularz ofertowy doc 917,0 2018-02-28 80
zał.nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 1059,0 2018-02-28 66
zał.nr 4 Pak 1-14,29 - wzór umowy-aparatura PF doc 915,0 2018-02-28 68
zał.nr 4a Pak 15-28, 30-32- wzór umowy wyposazenie PF doc 903,5 2018-02-28 66
zał.nr 4b Pak. 33 -wzór umowy- komputery PF doc 924,5 2018-02-28 60
zał.nr 5 - informacja o obowiązku podatkowym doc 846,5 2018-02-28 63
zał.nr 6 - wadium docx 829,4 2018-03-14 10
Załącznik nr 1 pak 1-33 docx 867,0 2018-02-28 132

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej w ZAŁĄCZNIKU 1.3 str. 1 doc 1968,0 2018-03-14 18
Uzupełnienie treści Załącznika Nr 1 do SIWZ - dot. pakietu 25 i 27 doc 1968,0 2018-03-14 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -1 doc 1977,5 2018-03-14 23

Pobierz wszystkie dokumenty