Szczegóły ogłoszenia

BZ.272.1.2018

""Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna" w ramach realizacji projektu pn.: "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" "

Zarząd Powiatu w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - 2018-S 040-087524 pdf 147,3 2018-02-27 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 520,0 2018-02-27 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
0001 Glisne pdf 2300,6 2018-02-27 41
0002 Kasina Wielka ark. 1 pdf 6240,6 2018-02-27 47
0002 Kasina Wielka ark. 2 pdf 8049,9 2018-02-27 41
0003 Kasinka Mała art. 1 pdf 8911,5 2018-02-27 39
0003 Kasinka Mała art. 2 pdf 7799,7 2018-02-27 36
0003 Kasinka Mała art. 3 pdf 138,1 2018-02-27 37
0004 Lubomierz ark. 1 pdf 7294,8 2018-02-27 38
0004 Lubomierz ark. 2 pdf 4810,8 2018-02-27 37
0004 Lubomierz ark. 3 pdf 1495,0 2018-02-27 38
0005 Łętowe ark. 1 pdf 3595,8 2018-02-27 39
0005 Łętowe ark. 2 pdf 2766,4 2018-02-27 38
0006 Łostówka ark. 1 pdf 5700,3 2018-02-27 37
0006 Łostówka ark. 2 pdf 2673,6 2018-02-27 37
0007 Mszana Górna ark. 1 pdf 3987,1 2018-02-27 37
0007 Mszana Górna ark. 2 pdf 4009,9 2018-02-27 37
0007 Mszana Górna ark. 3 pdf 2820,8 2018-02-27 37
0008 Raba Niżna ark. 1 pdf 4923,4 2018-02-27 37
0008 Raba Niżna ark. 2 pdf 331,1 2018-02-27 37
0009 Olszówka ark. 1 pdf 5546,1 2018-02-27 37
0009 Olszówka ark. 2 pdf 2616,6 2018-02-27 39
Załacznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 426,0 2018-02-27 41
Załacznik nr 5 - Projekt umowy doc 442,0 2018-02-27 44
Załącznik graficzny - mapa przeglądowa MD pdf 1514,1 2018-02-27 38
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty doc 312,5 2018-02-27 39
Załącznik nr 1a do OPZ - projekt moder. Mszana Dolna pdf 113,7 2018-02-27 46
Załącznik nr 2 do OPZ_Analiza Materiałów doc 33,5 2018-02-27 46
Załącznik nr 2a - Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu pdf 1155,5 2018-02-27 40
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynale doc 289,5 2018-02-27 37
Załącznik nr 3 do OPZ_Władający gruntami doc 33,5 2018-02-27 40
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji ni doc 279,0 2018-02-27 37
Załącznik nr 4 do OPZ_Wykaz niezgodności doc 39,0 2018-02-27 42
Załącznik nr 5a-Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 292,5 2018-02-27 40
Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia publicznego - modernizacja Mszan pdf 852,4 2018-02-27 50

Pobierz wszystkie dokumenty