Szczegóły ogłoszenia

BZ.272.1.2018

""Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna" w ramach realizacji projektu pn.: "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" "

Zarząd Powiatu w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - 2018-S 040-087524 pdf 147,3 2018.02.27 133

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie pdf 77,4 2018.03.30 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 520,0 2018.02.27 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
0001 Glisne pdf 2300,6 2018.02.27 118
0002 Kasina Wielka ark. 1 pdf 6240,6 2018.02.27 114
0002 Kasina Wielka ark. 2 pdf 8049,9 2018.02.27 106
0003 Kasinka Mała art. 1 pdf 8911,5 2018.02.27 116
0003 Kasinka Mała art. 2 pdf 7799,7 2018.02.27 105
0003 Kasinka Mała art. 3 pdf 138,1 2018.02.27 107
0004 Lubomierz ark. 1 pdf 7294,8 2018.02.27 118
0004 Lubomierz ark. 2 pdf 4810,8 2018.02.27 139
0004 Lubomierz ark. 3 pdf 1495,0 2018.02.27 111
0005 Łętowe ark. 1 pdf 3595,8 2018.02.27 112
0005 Łętowe ark. 2 pdf 2766,4 2018.02.27 119
0006 Łostówka ark. 1 pdf 5700,3 2018.02.27 141
0006 Łostówka ark. 2 pdf 2673,6 2018.02.27 113
0007 Mszana Górna ark. 1 pdf 3987,1 2018.02.27 113
0007 Mszana Górna ark. 2 pdf 4009,9 2018.02.27 116
0007 Mszana Górna ark. 3 pdf 2820,8 2018.02.27 106
0008 Raba Niżna ark. 1 pdf 4923,4 2018.02.27 102
0008 Raba Niżna ark. 2 pdf 331,1 2018.02.27 110
0009 Olszówka ark. 1 pdf 5546,1 2018.02.27 108
0009 Olszówka ark. 2 pdf 2616,6 2018.02.27 114
Załacznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 426,0 2018.02.27 116
Załacznik nr 5 - Projekt umowy doc 442,0 2018.02.27 125
Załacznik nr 5 - Projekt umowy po zmianach doc 442,0 2018.03.30 69
Załącznik graficzny - mapa przeglądowa MD pdf 1514,1 2018.02.27 148
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty doc 312,5 2018.02.27 114
Załącznik nr 1a do OPZ - projekt moder. Mszana Dolna pdf 113,7 2018.02.27 143
Załącznik nr 2 do OPZ_Analiza Materiałów doc 33,5 2018.02.27 118
Załącznik nr 2a - Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu pdf 1155,5 2018.02.27 143
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynale doc 289,5 2018.02.27 110
Załącznik nr 3 do OPZ_Władający gruntami doc 33,5 2018.02.27 115
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji ni doc 279,0 2018.02.27 108
Załącznik nr 4 do OPZ_Wykaz niezgodności doc 39,0 2018.02.27 116
Załącznik nr 5a-Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 292,5 2018.02.27 112
Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia publicznego - modernizacja Mszan pdf 852,4 2018.02.27 135

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 256,3 2018.03.30 68

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 256,9 2018.03.30 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 252,3 2018.03.30 110

Pobierz wszystkie dokumenty