Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-62/18

"skład komputerowy i komputerowe opracowanie rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią powyżej 65% objętości książki wraz z przygotowaniem pliku do druku"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 46,4 2018.02.08 139

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 216,0 2018.02.15 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 188,5 2018.02.08 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualne próbki rar 7715,1 2018.02.15 137
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2018.02.22 118
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2018.02.08 162
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 41,5 2018.02.08 144
Próbki rar 8109,0 2018.02.08 177
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,0 2018.02.08 152
Wzór formularza oferty doc 45,5 2018.02.08 157
Wzór umowy - usługi doc 78,5 2018.02.08 158
Wzór zobowiązania doc 133,5 2018.02.08 157

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 219,7 2018.02.15 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) - 2 pdf 527,9 2018.02.15 135
Informacja z otwarcia ofert pdf 414,4 2018.02.22 130
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 1 doc 213,4 2018.02.15 114
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 213,4 2018.02.15 116

Pobierz wszystkie dokumenty