Szczegóły ogłoszenia

NA/P/25/2018

"Organizacja wycieczek zagranicznych dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2018 roku."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 63,3 2018-02-07 93

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2018-02-14 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,5 2018-02-07 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018-02-07 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018-02-07 40
Szczegółowy opis zamówienia doc 33,3 2018-02-07 85
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2018-02-07 40
Wzór oferty na dostawy doc 29,7 2018-02-07 46
Wzór umowy SIWZ doc 72,0 2018-02-07 43
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018-02-07 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,2 2018-02-14 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,6 2018-02-14 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018-02-19 11

Pobierz wszystkie dokumenty