Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-53/18

"Dostawa 1 szt komputera przenośnego - KC-zp.272-53/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 135,6 2018.02.06 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 57,5 2018.02.06 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2018.03.15 81
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,8 2018.02.06 143
Wzór formularza oferty doc 25,0 2018.02.06 141
Wzór umowy - dostawy doc 35,6 2018.02.06 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 53 xml 120,8 2018.02.06 125
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2018.03.15 92

Pobierz wszystkie dokumenty