Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.10.I.2018

"Roboty Budowlane: "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic""

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 119,0 2018.02.06 146

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 41,0 2018.02.22 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
01.03.2018 r. - zestawienie na otwarciu ofert xls 25,0 2018.03.01 127
15.02.2018 Informacja dla wszystkich Wykonawców doc 23,0 2018.02.15 98
15.02.2018 r. Odpowiedzi doc 40,5 2018.02.15 96
15.02.2018 r. SIWZ doc 250,0 2018.02.15 91
15.02.2018 r. tabela równoważniści konsrukcja pdf 747,2 2018.02.15 83
15.02.2018 r. Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie doc 52,5 2018.02.15 79
15.02.2018 r. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, Wykaz robót doc 39,5 2018.02.15 80
20.02.2018 - Odpowiedzi doc 26,5 2018.02.20 84
21.02.2018 - Odpowiedzi doc 31,0 2018.02.21 80
22.02.2018 Informacja dla wszystkich Wykonawców doc 25,5 2018.02.22 78
23.02.2018 - Odpowiedzi doc 39,0 2018.02.23 80
SIWZ doc 247,5 2018.02.06 134
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 113,5 2018.02.06 115
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K 3 - 07a teletechn. podod. Ginekolog. (A) pdf 34,7 2018.02.06 115
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3 - 07b teletech.oddz. P i N - cz. B pdf 55,9 2018.02.06 109
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3 - 01a - konst+arch pododdz. Gine. (A) pdf 68,4 2018.02.06 120
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3 - 01c - konstr+arch pododz. P (C) pdf 78,0 2018.02.06 114
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3 - 03a - inst.c.o. - pododdz. Ginekologiczny (A) pdf 17,3 2018.02.06 118
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3 - 04b inst.went. pododdz. P-N (B) pdf 29,6 2018.02.06 107
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3 - 06a inst.elektr .pododz. Ginekolog. (A) pdf 158,6 2018.02.06 114
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3 -04cb woda chłodnicza - pododdz. P i P-N (B i C pdf 19,6 2018.02.06 113
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3- 02a wod-kan pododdz. Ginekolog. (A) pdf 159,1 2018.02.06 119
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3- 02b.wod-kan pododdz. P-N (B) pdf 160,3 2018.02.06 106
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3- 05b gazy medyczne- pododdz. P-N (B) pdf 140,6 2018.02.06 116
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3- 06b inst.elektr. -pododz. P-N (B) pdf 172,3 2018.02.06 109
Zał. nr 10 do SIWZ- P - K3-04a inst. wentyl. i klim. pododdz. Ginek. (A) pdf 16,3 2018.02.06 116
Zał. nr 10 do SIWZ- P -K3 05c gazy medyczne - pododdz. Porodowy (C) pdf 145,6 2018.02.06 112
Zał. nr 10 do SIWZ- P -K3 07c teletechn..oddz. Porodowy - cz. C pdf 39,6 2018.02.06 110
Zał. nr 10 do SIWZ- P -K3 - 01b - kontr+arch pododdz. P-N (B) pdf 95,9 2018.02.06 114
Zał. nr 10 do SIWZ- P -K3 -06c inst.elektr. -pododz. Porodowy (C) pdf 171,0 2018.02.06 113
Zał. nr 10 do SIWZ- P -K3- 02c wod-kan pododdz. Porodowy (C) pdf 159,1 2018.02.06 106
Zał. nr 10 do SIWZ- P -K3- 03b - inst. c.o.pododdz. P-N (B) pdf 26,1 2018.02.06 104
Zał. nr 10 do SIWZ- P -K3- 03c inst.c.o. pododdz. Porodowy (C) pdf 24,3 2018.02.06 110
Zał. nr 10 do SIWZ- P -K3- 05a gazy medyczne Ginekologia (A) pdf 140,9 2018.02.06 114
Zał. nr 10 do SIWZ- P -K3-04c went. i klim. pododdz. Porodowy (C) pdf 38,1 2018.02.06 104
Zał. nr 11 do SIWZ-STWiOR pdf 656,6 2018.02.06 117
Zał. nr 12 do SIWZ- Zakres równoważnosci- BRANZE_TABELA_ROWNOWAZNOSCI pdf 13121,7 2018.02.06 117
Zał. nr 12 do SIWZ- Zakres równoważności -TABELA RÓWNOWAZNOŚCI DLA OPRAW OŚW doc 65,5 2018.02.06 118
Zał. nr 13 do SIWZ - Spis opraw ujetych w dokumentacji i dobór oświetlenia l pdf 1204,1 2018.02.06 121
Zał. nr 2 do SIWZ- Istotne_postanowienia_umowy-ginekologia doc 183,5 2018.02.06 115
Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 62,0 2018.02.06 107
Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 35,0 2018.02.06 108
Zał. nr 5 do SIWZ - Procedura - POSTEPOWANIE WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO PRACE pdf 16841,9 2018.02.06 110
Zał. nr 6 do SIWZ -Wykaz osób doc 33,5 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-01_OŚWIĘCIM_PB_GMED_RZUT_PIWNIC pdf 1053,9 2018.02.06 110
Zał. nr 7 do SIWZ-01_symbole_i_oznacz pdf 266,9 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-02_OŚWIĘCIM_PB_GMED_RZUT_IIIP pdf 3265,6 2018.02.06 112
Zał. nr 7 do SIWZ-02_Schemat_zasil_ pdf 362,0 2018.02.06 109
Zał. nr 7 do SIWZ-03_Plan_Instal_sily_Piwnice pdf 239,6 2018.02.06 110
Zał. nr 7 do SIWZ-04_Plan_Instal_Oswietl_III_Pietro pdf 1695,0 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-05_Plan_Instal_Sily_III_Pietro pdf 1941,8 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-06_Plan_Instal_Elektrycz_Poddasze pdf 370,0 2018.02.06 109
Zał. nr 7 do SIWZ-100_KW_228B_Legenda pdf 400,5 2018.02.06 108
Zał. nr 7 do SIWZ-101_KW_228B_Rzut 3 piętra--część_I pdf 736,7 2018.02.06 117
Zał. nr 7 do SIWZ-102_KW_228B_Rzut 3 piętra--część_II pdf 566,8 2018.02.06 113
Zał. nr 7 do SIWZ-103_KW_228B_Rzut 3 piętra--część_III pdf 979,4 2018.02.06 116
Zał. nr 7 do SIWZ-104_KW_228B_Rzut poddasza pdf 603,5 2018.02.06 112
Zał. nr 7 do SIWZ-105_KW_228B_Dach pdf 372,2 2018.02.06 110
Zał. nr 7 do SIWZ-120-PG-GNP-PB-VI-1P STR TYTUŁ PROJEKT pdf 28,2 2018.02.06 110
Zał. nr 7 do SIWZ-120-PG-GPN-PB-III-1P pdf 474,7 2018.02.06 116
Zał. nr 7 do SIWZ-120_PB_Oswiecim_teletech_opis_TP_P_N_G pdf 279,4 2018.02.06 110
Zał. nr 7 do SIWZ-1strona pdf 93,8 2018.02.06 108
Zał. nr 7 do SIWZ-1_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe-STR_1_PB pdf 1240,1 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-1_CO_RZUT PIWNIC FRAGMENT pdf 118,8 2018.02.06 109
Zał. nr 7 do SIWZ-201_KW_228B_Schematy-SAN_BRT pdf 288,8 2018.02.06 110
Zał. nr 7 do SIWZ-202_KW_228B_Schematy-ORA_NEO pdf 418,2 2018.02.06 107
Zał. nr 7 do SIWZ-2_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe-PRZ_2_PB pdf 1232,7 2018.02.06 104
Zał. nr 7 do SIWZ-2_CO_RZUT III PIETRA pdf 1229,2 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-3_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe-CCTV_3_PB pdf 1169,6 2018.02.06 106
Zał. nr 7 do SIWZ-3_CO_RZUT PODDASZA pdf 431,7 2018.02.06 106
Zał. nr 7 do SIWZ-4_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe-INT_KD_4_PB pdf 1187,0 2018.02.06 109
Zał. nr 7 do SIWZ-BIOZ pdf 51,9 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-instco,cwent pdf 90,1 2018.02.06 110
Zał. nr 7 do SIWZ-KW_228B_Opis techniczny pdf 273,5 2018.02.06 120
Zał. nr 7 do SIWZ-KW_228B_Strona_tytułowa_1P pdf 26,6 2018.02.06 113
Zał. nr 7 do SIWZ-KW_228B_Zestawienie_1_Media pdf 15,4 2018.02.06 109
Zał. nr 7 do SIWZ-KW_228B_Zestawienie_2_Spadki ciśnień pdf 10,2 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-KW_228B_Zestawienie_3_Powietrze pdf 28,3 2018.02.06 109
Zał. nr 7 do SIWZ-OPIS PB pdf 211,5 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-opis_eks_osw pdf 1839,7 2018.02.06 113
Zał. nr 7 do SIWZ-Oswiadczenie wentyl. pdf 21,5 2018.02.06 108
Zał. nr 7 do SIWZ-Oswiadczenie Wod.kan pdf 70,4 2018.02.06 109
Zał. nr 7 do SIWZ-OŚWIĘCIM GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO PB OPIS pdf 85,1 2018.02.06 118
Zał. nr 7 do SIWZ-PB_1_Rzut_piwnic_fragment pdf 137,9 2018.02.06 108
Zał. nr 7 do SIWZ-PB_2_Rzut_III_piętra pdf 1165,4 2018.02.06 115
Zał. nr 7 do SIWZ-PB_3_Rzut_poddasza pdf 131,8 2018.02.06 104
Zał. nr 7 do SIWZ-PB_4_Rzut_poddasza pdf 130,4 2018.02.06 110
Zał. nr 7 do SIWZ-PB_Opis_Techn pdf 160,6 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-rys nr (1) pdf 258,4 2018.02.06 115
Zał. nr 7 do SIWZ-rys nr (2) pdf 150,4 2018.02.06 112
Zał. nr 7 do SIWZ-rys nr (3) pdf 166,4 2018.02.06 108
Zał. nr 7 do SIWZ-rys nr (4) pdf 275,2 2018.02.06 112
Zał. nr 7 do SIWZ-rys nr (5) pdf 331,1 2018.02.06 106
Zał. nr 7 do SIWZ-rys nr (6) pdf 325,4 2018.02.06 111
Zał. nr 7 do SIWZ-rys nr (7) pdf 327,2 2018.02.06 107
Zał. nr 7 do SIWZ-rys nr (8) pdf 357,8 2018.02.06 101
Zał. nr 7 do SIWZ-rys.nr 1 pdf 935,5 2018.02.06 107
Zał. nr 7 do SIWZ-rys.nr 2 pdf 2474,7 2018.02.06 102
Zał. nr 7 do SIWZ-rys.nr 3 pdf 661,7 2018.02.06 107
Zał. nr 7 do SIWZ-rys.nr 4 pdf 442,2 2018.02.06 108
Zał. nr 7 do SIWZ-rys.nr 5 pdf 229,3 2018.02.06 108
Zał. nr 7 do SIWZ-rys.nr 6 pdf 239,1 2018.02.06 105
Zał. nr 7 do SIWZ-rys.nr 7 pdf 236,1 2018.02.06 104
Zał. nr 7 do SIWZ-rys.nr 8 pdf 228,8 2018.02.06 106
Zał. nr 7 do SIWZ-Str_tytut pdf 28,0 2018.02.06 105
Zał. nr 7 do SIWZ-Str_tytut_bioz pdf 38,0 2018.02.06 105
Zał. nr 7 do SIWZ-Str_tytut_opis pdf 37,8 2018.02.06 101
Zał. nr 7 do SIWZ-ZAŁ.2 Wyniki dla budynku pdf 43,8 2018.02.06 106
Zał. nr 7 do SIWZ-ZAŁĄCZNIK NR 1 pdf 40,6 2018.02.06 105
Zał. nr 7 do SIWZ-ZAŁĄCZNIK NR 3 pdf 29,4 2018.02.06 103
Zał. nr 7 do SIWZ-_Str_tytul_Projekt pdf 61,8 2018.02.06 109
Zał. nr 8 do SIWZ- OPIS PW pdf 213,4 2018.02.06 108
Zał. nr 8 do SIWZ-01_OŚWIĘCIM_PW_GMED_RZUT_PIWNIC pdf 1199,2 2018.02.06 102
Zał. nr 8 do SIWZ-01_symbole_i_oznacz pdf 293,4 2018.02.06 105
Zał. nr 8 do SIWZ-02_OŚWIĘCIM_PW_GMED_RZUT_IIIP pdf 4109,0 2018.02.06 107
Zał. nr 8 do SIWZ-02_Spis_Opraw- do zamiany na oświetlenie LED pdf 103,3 2018.02.06 106
Zał. nr 8 do SIWZ-03_OŚWIĘCIM_PW_GMED_ROZWINIĘCIE pdf 3069,3 2018.02.06 107
Zał. nr 8 do SIWZ-04_Tabl_Bezp_III_Pietro_SZACHT_1 pdf 69,6 2018.02.06 108
Zał. nr 8 do SIWZ-04_Tabl_Bezp_III_Pietro_SZACHT_2 pdf 76,6 2018.02.06 113
Zał. nr 8 do SIWZ-04_Tabl_Bezp_III_Pietro_SZACHT_3 pdf 74,7 2018.02.06 109
Zał. nr 8 do SIWZ-05_Uklad_IT_Tabl_3TUPS1 pdf 52,2 2018.02.06 106
Zał. nr 8 do SIWZ-06_Uklad_IT_Tabl_3TUPS2 pdf 57,2 2018.02.06 107
Zał. nr 8 do SIWZ-07_Uklad_IT_Tabl_3TUPS3 pdf 57,0 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-08_Uklad_IT_Tabl_3TUPS4 pdf 67,0 2018.02.06 107
Zał. nr 8 do SIWZ-09_Rozdz_Pradu_Stalego_3RPS pdf 39,4 2018.02.06 106
Zał. nr 8 do SIWZ-100_KW_228W__Legenda pdf 399,9 2018.02.06 108
Zał. nr 8 do SIWZ-101_KW_228W__Rzut 3 piętra-część I pdf 736,9 2018.02.06 106
Zał. nr 8 do SIWZ-102_KW_228W__Rzut 3 piętra-część II pdf 567,0 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-103_KW_228W__Rzut 3 piętra-część III pdf 977,6 2018.02.06 105
Zał. nr 8 do SIWZ-104_KW_228W__Rzut poddasza pdf 610,3 2018.02.06 99
Zał. nr 8 do SIWZ-105_KW_228W__Dach pdf 372,7 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-10_Rozdz_went_5RW_P_5RW_R pdf 358,9 2018.02.06 106
Zał. nr 8 do SIWZ-10_TE_3TST_1-Model pdf 25,4 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-11_Plan_Instal_Sily_Piwnice pdf 251,1 2018.02.06 108
Zał. nr 8 do SIWZ-120-PG-GPN-PW-III-1P pdf 464,5 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-120-PG-GPN-PW-VI-1P STR TYTUŁ PROJEKT pdf 28,2 2018.02.06 110
Zał. nr 8 do SIWZ-120-PG-GPN-STWiOR-III-1P pdf 444,1 2018.02.06 100
Zał. nr 8 do SIWZ-120_Oswiecim_instalacje_niskopradowe_STWIOR_T_00 pdf 778,2 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-120_PW_Oswiecim_teletech_opis_TP_P_N_G pdf 298,3 2018.02.06 102
Zał. nr 8 do SIWZ-12_Plan_Instal_Oswietl_III_Pietro pdf 1737,5 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-13_Plan_Instal_Sily_III_Pietro pdf 1945,1 2018.02.06 108
Zał. nr 8 do SIWZ-14_Plan_Instal_Elektr_Poddasze pdf 368,3 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-15_Plan_Instal_Odgr_Dach pdf 253,0 2018.02.06 109
Zał. nr 8 do SIWZ-1strona -opisy pdf 93,7 2018.02.06 114
Zał. nr 8 do SIWZ-1strona wod-kan. pdf 57,1 2018.02.06 108
Zał. nr 8 do SIWZ-1_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe-STR_1 pdf 1241,6 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-1_CO_RZUT PIWNIC FRAGMENT pdf 119,6 2018.02.06 105
Zał. nr 8 do SIWZ-201_KW_228W__Przekroje pdf 376,4 2018.02.06 106
Zał. nr 8 do SIWZ-2_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe-PRZ_2 pdf 1234,2 2018.02.06 105
Zał. nr 8 do SIWZ-2_CO_RZUT III PIETRA pdf 1728,4 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-301_KW_228W__Schematy-ORA_NEO pdf 366,1 2018.02.06 106
Zał. nr 8 do SIWZ-302_KW_228W__Schematy-SAN_BRT pdf 414,9 2018.02.06 109
Zał. nr 8 do SIWZ-3_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe-CCTV_3 pdf 1171,2 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-3_CO_RZUT PODDASZA pdf 442,7 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-401_KW_228W__Rozwinięcie pdf 257,4 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-4_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe-INT_KD_4 pdf 1188,6 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-4_Rozwinięcie c.went. pdf 133,5 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-5_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe_ideowy_STR-Model pdf 446,7 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-6_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe_ideowy_PRZ-Model pdf 232,2 2018.02.06 107
Zał. nr 8 do SIWZ-7_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe_ideowy_CCTV-Model pdf 144,9 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-8_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe_ideowy_INT-Model pdf 153,8 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-9_120_Oswiecim_P_G_TP_niskopradowe_ideowy_NAG-Model pdf 96,7 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-CH_228W_STWIOR_01 pdf 338,3 2018.02.06 102
Zał. nr 8 do SIWZ-instco,cwent pdf 89,9 2018.02.06 105
Zał. nr 8 do SIWZ-KW_228W_Opis techniczny_01 pdf 278,9 2018.02.06 109
Zał. nr 8 do SIWZ-KW_228W_Strona_tytułowa_1P pdf 26,6 2018.02.06 106
Zał. nr 8 do SIWZ-KW_228W_Strona_tytułowa_STWIOR pdf 17,6 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-KW_228W_STWIOR pdf 350,8 2018.02.06 102
Zał. nr 8 do SIWZ-KW_228W_Zestawienie_1_Media pdf 15,4 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-KW_228W_Zestawienie_2_Spadki ciśnień pdf 10,2 2018.02.06 100
Zał. nr 8 do SIWZ-KW_228W_Zestawienie_3_Powietrze pdf 28,3 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-KW_228W_Zestawienie_4_Zestawienie materiałów pdf 97,1 2018.02.06 105
Zał. nr 8 do SIWZ-OPIS technologia pdf 111,2 2018.02.06 102
Zał. nr 8 do SIWZ-OŚWIĘCIM GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO PW OPIS pdf 129,0 2018.02.06 112
Zał. nr 8 do SIWZ-PW_1_Rzut_piwnic_fragment pdf 141,4 2018.02.06 99
Zał. nr 8 do SIWZ-PW_2_Rzut_II_piętra pdf 2876,9 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-PW_3_Rzut_III_piętra pdf 1287,8 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-PW_4_Rzut_poddasza pdf 140,7 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-PW_5_Rzut_poddasza pdf 137,3 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-PW_6_Rozwinięcia pdf 164,4 2018.02.06 98
Zał. nr 8 do SIWZ-PW_7_Rozwinięcia pdf 193,8 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-PW_8_Rozwinięcia pdf 147,2 2018.02.06 99
Zał. nr 8 do SIWZ-rys. nr1_technologia pdf 1802,4 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr1 pdf 937,0 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr10 pdf 249,6 2018.02.06 98
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr11 pdf 294,8 2018.02.06 100
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr12 pdf 513,9 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr13 pdf 293,0 2018.02.06 98
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr14 pdf 283,7 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr15 pdf 193,9 2018.02.06 102
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr16 pdf 403,5 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr17 pdf 973,6 2018.02.06 99
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr2 pdf 2253,5 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr3 pdf 670,9 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr4 pdf 435,4 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr5 pdf 238,1 2018.02.06 100
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr6 pdf 248,2 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr7 pdf 244,7 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr8 pdf 237,3 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-rys.nr9 pdf 237,5 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-RYS10 pdf 102,3 2018.02.06 102
Zał. nr 8 do SIWZ-RYS2 pdf 407,5 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-RYS3 pdf 344,2 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-RYS4 pdf 354,4 2018.02.06 102
Zał. nr 8 do SIWZ-RYS5 pdf 401,4 2018.02.06 100
Zał. nr 8 do SIWZ-RYs6 pdf 279,6 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-RYS7 pdf 150,2 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-RYS8 pdf 167,6 2018.02.06 102
Zał. nr 8 do SIWZ-RYS9 pdf 111,3 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-specyfikacja pdf 121,0 2018.02.06 99
Zał. nr 8 do SIWZ-Str_tytut pdf 28,0 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-Str_tytut spec doc 77,5 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-Str_tytut-opis pdf 37,8 2018.02.06 105
Zał. nr 8 do SIWZ-Str_tytut_technologia pdf 37,8 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-STWiOR pdf 656,6 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-Zał. nr 8 do SIWZ-03_Schemat_zasil pdf 362,1 2018.02.06 104
Zał. nr 8 do SIWZ-ZAŁĄCZNIK 1 pdf 43,8 2018.02.06 105
Zał. nr 8 do SIWZ-ZAŁĄCZNIK NR 2 pdf 51,8 2018.02.06 101
Zał. nr 8 do SIWZ-ZAŁĄCZNIK NR 3 pdf 34,9 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-zest stali profilowej pdf 75,6 2018.02.06 102
Zał. nr 8 do SIWZ-_OSWIECIM_Specyfikacja_techn pdf 250,2 2018.02.06 106
Zał. nr 8 do SIWZ-_PW_OSWIECIM_Opis pdf 163,8 2018.02.06 106
Zał. nr 8 do SIWZ-_Str_tytul_Projekt pdf 61,8 2018.02.06 103
Zał. nr 8 do SIWZ-_Str_tytul_Specyfikacja pdf 41,8 2018.02.06 104
Zał. nr 8 so SIWZ- 120-PG-GPN-STWIOR-VI-1P STR TYTUŁ STWIOR pdf 19,4 2018.02.06 99
Zał. nr 8 so SIWZ-OPIS Pw pdf 352,8 2018.02.06 107
Zał. nr 8 so SIWZ-OŚWIĘCIM GIN POŁ STWiOR pdf 175,6 2018.02.06 104
Zał. nr 8 so SIWZ-RYS1 pdf 320,7 2018.02.06 97
Zał. nr 8 so SIWZ-Str_tytut pdf 172,1 2018.02.06 104
Zał. nr 9 do SIWZ- 01_Symbole_i_Oznacz pdf 267,1 2018.02.06 103
Zał. nr 9 do SIWZ- 02_Spis_Opraw pdf 29,1 2018.02.06 103
Zał. nr 9 do SIWZ- 03_Schemat_Zasil_TablicL pdf 362,6 2018.02.06 98
Zał. nr 9 do SIWZ- 04_Tabl_bezp_SZACHT_1 pdf 71,8 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- 04_Tabl_bezp_SZACHT_1_WIDOK pdf 87,3 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- 04_Tabl_bezp_SZACHT_2 pdf 88,4 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- 04_Tabl_bezp_SZACHT_2_WIDOK pdf 122,0 2018.02.06 97
Zał. nr 9 do SIWZ- 04_Tabl_bezp_SZACHT_3 pdf 81,3 2018.02.06 98
Zał. nr 9 do SIWZ- 04_Tabl_bezp_SZACHT_3_WIDOK pdf 89,8 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- 05_Tablica_TUPS1 pdf 57,9 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- 05_Tablica_TUPS1_WIDOK pdf 76,9 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ- 06_Tablica_TUPS2 pdf 81,5 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ- 06_Tablica_TUPS2_WIDOK pdf 102,2 2018.02.06 99
Zał. nr 9 do SIWZ- 07_Tablica_TUPS3 pdf 80,6 2018.02.06 105
Zał. nr 9 do SIWZ- 07_Tablica_TUPS3_WIDOK pdf 102,9 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ- 08_Tablica_TUPS4 pdf 113,5 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- 08_Tablica_TUPS4_WIDOK pdf 87,0 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- 09_Rozdz_pradu_stalego_3RPS pdf 34,7 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ- 10_Rozdz_Went_5RW_P_RW_R pdf 359,5 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- 11_Plan_Instal_Sily_Piwnice_Fragment pdf 212,2 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_instalacje_niskopradowe_STWIOR_T_00_Z pdf 435,8 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_Notatka_sluzbowa_zdn_11_06_2012 pdf 1580,6 2018.02.06 103
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_P_G_TP_rzut_CCTV_rys_3z pdf 498,6 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_P_G_TP_rzut_KD_rys_4z pdf 1421,6 2018.02.06 99
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_P_G_TP_rzut_PRZ_rys_2z pdf 1476,7 2018.02.06 103
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_P_G_TP_rzut_STR_rys_1z pdf 1410,7 2018.02.06 103
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_P_G_TP_schemat_ideowy_KD_rys_8z pdf 181,6 2018.02.06 105
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_P_G_TP_schemat_ideowy_PRZ_rys_6z pdf 338,6 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_P_G_TP_schemat_ideowy_STR_rys_5z pdf 297,5 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_P_G_TP_schemat_ideowy_TE_rys_10z pdf 47,5 2018.02.06 103
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_P_G_TP_schemat_ideowy_TV_rys_7z pdf 123,6 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ- 120_Oswiecim_TP_P_N_G_niskopradowe_opis_PW_Z pdf 115,2 2018.02.06 104
Zał. nr 9 do SIWZ- 12_Plan_Instal_Oswietl_III_Pietro pdf 1737,0 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ- 13_Plan_Instal_Sily_III_Pietro pdf 1925,7 2018.02.06 98
Zał. nr 9 do SIWZ- 14_Plan_Instal_Elektrycz_Poddasze pdf 370,9 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- 15_Plan_Instal_Odgromowej_Dach pdf 220,6 2018.02.06 95
Zał. nr 9 do SIWZ- CH_228WZ_STWIOR_01 pdf 338,8 2018.02.06 103
Zał. nr 9 do SIWZ- Dobór oświetlenia LED do projektu doc 49,0 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ- KW_228WZ_Strona_tytułowa_STWIOR pdf 17,6 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ- KW_228WZ_STWIOR_01 pdf 351,3 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ- OPIS PW pdf 157,8 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ- _PW_zamienny_OSWIECIM_Opis pdf 119,5 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ- _Specyfikacja_techn pdf 262,3 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-1-RZUT_III_PIĘTRA-ARCHITEKTURA pdf 2243,6 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-1-RZUT_III_PIĘTRA-I PIĘTROPW pdf 250,0 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ-1-RZUT_III_PIĘTRA-II PIĘTROPW pdf 246,5 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ-1-RZUT_III_PIĘTRA-IV PIĘTRO PW pdf 236,5 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-1-RZUT_III_PIĘTRA-PARTER PW pdf 240,0 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-1-RZUT_III_PIĘTRA-STROPY PODWIESZONE pdf 914,3 2018.02.06 107
Zał. nr 9 do SIWZ-1-RZUT_III_PIĘTRA-TECHNOLOGIA pdf 1803,7 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ-100_KW_228WZ_Legenda pdf 401,1 2018.02.06 104
Zał. nr 9 do SIWZ-101_KW_228WZ_101_Rzut 3 piętra_czesc_I pdf 735,9 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-102_KW_228WZ_101_Rzut 3 piętra_czesc_II pdf 568,1 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-103_KW_228WZ_101_Rzut 3 piętra_czesc_III pdf 981,7 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ-104_KW_228WZ_Rzut_poddasza pdf 616,3 2018.02.06 103
Zał. nr 9 do SIWZ-105_KW_228WZ_Rzut_dachu pdf 375,0 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ-120-PG-GPN-PW-III-1P pdf 456,9 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ-120-PG-GPN-STWiOR-III-1P pdf 444,4 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-1strona wod.kan pdf 93,7 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-1Z_CO_RZUT PIWNIC FRAGMEN pdf 119,6 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-1_Rzut_piwnic_fragment pdf 147,6 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-2-RZUT_IPODDASZE-ARCHITEKTURA pdf 673,4 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ-201_KW_228WZ_Przekroje pdf 378,1 2018.02.06 98
Zał. nr 9 do SIWZ-2Z_CO_RZUT III PIETRA pdf 1668,8 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-2_Rzut_II_piętra pdf 2892,5 2018.02.06 98
Zał. nr 9 do SIWZ-301_KW_228WZ_Schematy instalacji_ORA, NEO, MWS pdf 368,4 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-302_KW_228WZ_Schematy_instalacji_SAN, BRT pdf 416,0 2018.02.06 106
Zał. nr 9 do SIWZ-3Z_CO_Poddasza pdf 441,4 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-3_Rzut_III_piętra pdf 1704,3 2018.02.06 96
Zał. nr 9 do SIWZ-401_KW_228WZ_Rozwinięcie_instalacji_chłodniczej pdf 260,6 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-4Z_Rozwinięcie c.went..dw pdf 135,1 2018.02.06 99
Zał. nr 9 do SIWZ-4_Rzut_poddasza pdf 147,1 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-4_Zestawienie-ELEMENTYSTALOWE pdf 194,7 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-4_Zestawienie-KLATKISCHODOWE pdf 356,2 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-4_Zestawienie-P.POŻ pdf 443,9 2018.02.06 103
Zał. nr 9 do SIWZ-4_Zestawienie-SLUSARKAGIN pdf 250,9 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-4_Zestawienie-STOLARKA pdf 262,2 2018.02.06 98
Zał. nr 9 do SIWZ-4_Zestawienie-STOLARKAGIN pdf 200,9 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-4_Zestawienie-ŚLUSARKA ALUMINIOWA pdf 273,4 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-4_Zestawienie-ŚLUSARKA SPECJ. pdf 318,7 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-5_Rzut_poddasza pdf 143,6 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-6_Rozwinięcia pdf 165,2 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-7_Rozwinięcia pdf 209,7 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-8_Rozwinięcia pdf 156,4 2018.02.06 96
Zał. nr 9 do SIWZ-inwent_dach-DACH PW pdf 399,0 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-iproj_nwent__gin-poł-now-PW pdf 874,9 2018.02.06 96
Zał. nr 9 do SIWZ-KW_228WZ_Opis techniczny_01 pdf 279,6 2018.02.06 99
Zał. nr 9 do SIWZ-KW_228WZ_Strona_tytułowa_1P pdf 26,0 2018.02.06 98
Zał. nr 9 do SIWZ-KW_228WZ_Zestawienie_1_Media pdf 15,4 2018.02.06 96
Zał. nr 9 do SIWZ-KW_228WZ_Zestawienie_2_Parametry doboru zaworów regulacyjn pdf 10,2 2018.02.06 97
Zał. nr 9 do SIWZ-KW_228WZ_Zestawienie_3_Powietrze pdf 28,3 2018.02.06 99
Zał. nr 9 do SIWZ-KW_228WZ_Zestawienie_4_Zestawienie materiałów_01 pdf 97,1 2018.02.06 107
Zał. nr 9 do SIWZ-Opis inst co,cwent pdf 87,4 2018.02.06 100
Zał. nr 9 do SIWZ-OPIS technologia pdf 79,4 2018.02.06 103
Zał. nr 9 do SIWZ-plot log 4,8 2018.02.06 97
Zał. nr 9 do SIWZ-PRZEKRÓJ-ARCHITEKTURA PB pdf 236,8 2018.02.06 105
Zał. nr 9 do SIWZ-Specyfikacja pdf 118,5 2018.02.06 104
Zał. nr 9 do SIWZ-Str_tytut pdf 78,3 2018.02.06 99
Zał. nr 9 do SIWZ-Str_tytut co pdf 78,3 2018.02.06 99
Zał. nr 9 do SIWZ-Str_tytut spec pdf 69,6 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ-STWiOR-TP pdf 566,1 2018.02.06 104
Zał. nr 9 do SIWZ-UC-3M_karta pdf 64,7 2018.02.06 98
Zał. nr 9 do SIWZ-UC-3M_zabudowa pdf 61,1 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-Węzeł regulacyjny przy nagrzewnicy pdf 34,9 2018.02.06 101
Zał. nr 9 do SIWZ-ZAŁĄCZNIK NR 2 pdf 51,8 2018.02.06 102
Zał. nr 9 do SIWZ-ZAŁĄCZNIK NR1 pdf 43,8 2018.02.06 112

Pobierz wszystkie dokumenty