Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-6/18

"dostawa notebooków do Jednostek AGH- KC-zp.272-6/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,3 2018.01.31 153

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 221,5 2018.01.31 136

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 220,0 2018.01.31 142
Wzór formularza oferty doc 55,0 2018.01.31 160
Wzór umowy doc 79,5 2018.01.31 143

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,2 2018.03.13 80
ESPD 6 xml 231,8 2018.01.31 135
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2018.03.13 78

Pobierz wszystkie dokumenty