Szczegóły ogłoszenia

NZ/07/U/N/AC/2018

"Konserwacja tomografu komputerowego Somatom Emation 16 ze stacją Syngo-Via"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 180,2 2018.01.29 137

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 237,6 2018.02.02 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 685,6 2018.01.29 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2018.01.29 120
Formularz ofertowy - po zmianie doc 24,4 2018.02.02 133
Lista osób docx 18,7 2018.01.29 124
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.01.29 108
Projekt umowy doc 62,0 2018.01.29 142
Zakres obsługi 2 doc 40,5 2018.01.29 139
Zakres obsługi serwisowej doc 46,5 2018.01.29 126
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.01.29 136

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 510,1 2018.02.02 129

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 590,3 2018.02.02 162

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 248,2 2018.02.09 104

Pobierz wszystkie dokumenty