Szczegóły ogłoszenia

105/2017

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do posiadanego sprzętu medycznego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 47,5 2018.01.24 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 873,8 2018.01.24 167

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.24 175
Formularz Cenowy zad 1 - 23 xlsx 71,7 2018.01.24 327
Formularz Cenowy zad 24 xlsx 18,0 2018.01.24 215
Formularz Cenowy zad 25 xlsx 18,6 2018.01.24 215
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,5 2018.01.24 170
Projekt umowy na dostawy sukcesywne doc 832,0 2018.01.24 180
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2018.01.24 165
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,0 2018.01.24 191
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2018.01.24 161

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,7 2018.02.20 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2018.03.05 148

Pobierz wszystkie dokumenty