Szczegóły ogłoszenia

105/2017

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do posiadanego sprzętu medycznego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 47,5 2018-01-24 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 873,8 2018-01-24 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018-01-24 129
Formularz Cenowy zad 1 - 23 xlsx 71,7 2018-01-24 253
Formularz Cenowy zad 24 xlsx 18,0 2018-01-24 164
Formularz Cenowy zad 25 xlsx 18,6 2018-01-24 174
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,5 2018-01-24 131
Projekt umowy na dostawy sukcesywne doc 832,0 2018-01-24 137
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2018-01-24 125
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,0 2018-01-24 138
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2018-01-24 122

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,7 2018-02-20 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2018-03-05 106

Pobierz wszystkie dokumenty