Szczegóły ogłoszenia

US/OM/1/18

"Usługa ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej, przez okres 12 miesięcy."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,5 2018-01-23 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 118,5 2018-01-23 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Inne dokumenty doc 33,0 2018-01-23 89
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018-01-23 85
Wzór oferty na dostawy doc 76,0 2018-01-23 89
Wzór umowy na usługi doc 59,5 2018-01-23 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2018-01-30 66

Pobierz wszystkie dokumenty