Szczegóły ogłoszenia

US/OM/1/18

"Usługa ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej, przez okres 12 miesięcy."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,5 2018.01.23 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 118,5 2018.01.23 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Inne dokumenty doc 33,0 2018.01.23 143
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.01.23 137
Wzór oferty na dostawy doc 76,0 2018.01.23 141
Wzór umowy na usługi doc 59,5 2018.01.23 154

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2018.01.30 149

Pobierz wszystkie dokumenty