Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 81,8 2018.01.22 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 160,1 2018.01.22 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018.01.22 120
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,8 2018.01.22 105
Formularz_oferty doc 147,0 2018.01.22 108
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018.01.22 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018.01.22 97
Projekt umowy doc 315,5 2018.01.22 105
STWIORB pdf 627,1 2018.01.22 98
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018.01.22 101
Wykaz osób doc 137,0 2018.01.22 103
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018.01.22 242

Pobierz wszystkie dokumenty