Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 81,8 2018.01.22 147

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 160,1 2018.01.22 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018.01.22 131
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,8 2018.01.22 118
Formularz_oferty doc 147,0 2018.01.22 123
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018.01.22 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018.01.22 124
Projekt umowy doc 315,5 2018.01.22 123
STWIORB pdf 627,1 2018.01.22 112
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018.01.22 109
Wykaz osób doc 137,0 2018.01.22 119
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018.01.22 256

Pobierz wszystkie dokumenty