Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-8/18

"Serwis pogwarancyjny skanera SPECT/CT AnyScan obejmujący: konserwację, naprawy, przeglądy techniczne, testy specjalistyczne, dostawy części zamiennych na okres 36 miesięcy"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS013-025803 pdf 114,3 2018-01-19 349

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie doc 110,3 2018-01-19 214

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianie docx 21,6 2018-01-19 224
2 Wzór oferty doc 25,9 2018-01-19 217
3 Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) docx 77,6 2018-01-19 214
4 Wzór umowy po zmianie doc 104,0 2018-01-19 221
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2018-01-19 215
6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2018-01-19 216

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 75,9 2018-02-02 130

Pobierz wszystkie dokumenty