Szczegóły ogłoszenia

I / 1 / 2018

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 203,5 2018.01.08 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1004,7 2018.01.08 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
000000 Wymagania ogólne pdf 332,2 2018.01.08 151
010101 Roboty pomiarowe pdf 263,2 2018.01.08 134
010204 rozbiórki pdf 266,2 2018.01.08 127
010305 regulacja zaworów wody. pdf 386,2 2018.01.08 123
020101 Wykopy pdf 285,7 2018.01.08 146
020301 Nasypy pdf 334,3 2018.01.08 149
030201 kanalizacja deszczowa pdf 310,3 2018.01.08 191
040101 zagęszczanie koryta pdf 273,6 2018.01.08 135
040301skropienie pdf 304,2 2018.01.08 129
040402 podbudowa z kruszywa pdf 362,0 2018.01.08 125
040501 ulepszone podłoże pdf 309,3 2018.01.08 124
040701a Podbudowa z BA pdf 582,6 2018.01.08 130
050305A Warstwa wiążąca pdf 563,8 2018.01.08 158
050305B Warstwa ścieralna pdf 579,1 2018.01.08 126
050311 Frezowanie pdf 259,7 2018.01.08 131
050323a kostka brukowa betonowa pdf 311,4 2018.01.08 137
060301a utwardzone pobocze z kruszywa pdf 292,5 2018.01.08 148
060301b utwardzenie pobocza frezem pdf 257,8 2018.01.08 141
070201 znaki pionowe pdf 287,6 2018.01.08 132
080101 Krawężniki pdf 290,1 2018.01.08 135
080301 obrzeża pdf 276,1 2018.01.08 218
080502 ściek z kostki pdf 334,3 2018.01.08 138
GG 000103 Pomiary powykonawcze pdf 336,5 2018.01.08 152
rysunki + plan sytuacyjny pdf 11909,0 2018.01.08 146
strona tytułowa pdf 481,3 2018.01.08 145
Wydawy kosztorys Oferta pdf 33,9 2018.01.08 136
załącznik nr 1 oferta pdf 193,1 2018.01.08 137
załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków pdf 150,0 2018.01.08 130
załącznik nr 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia pdf 166,2 2018.01.08 132
załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 150,1 2018.01.08 147
załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych pdf 213,4 2018.01.08 134
załącznik nr 6 zobowiązanie innego podmiotu pdf 194,4 2018.01.08 131
załącznik nr 6a zobowiązanie syt.finansowa pdf 194,8 2018.01.08 148
załącznik nr 7 oświadczenie pod.zobow. dot. przesłanek wykluczenia pdf 148,9 2018.01.08 122
załącznik nr 8 oświadczenie o zatrudnieniu pdf 148,3 2018.01.08 111
załącznik nr 9 projekt umowy pdf 517,8 2018.01.08 123
Zielona Wieś Kosztorys Oferta pdf 67,3 2018.01.08 145

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 389,0 2018.01.16 126
Odpowiedź 2 na zapytania w sprawie SIWZ pdf 358,8 2018.01.19 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2018.01.24 141

Pobierz wszystkie dokumenty