Szczegóły ogłoszenia

I / 1 / 2018

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 203,5 2018.01.08 125

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1004,7 2018.01.08 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
000000 Wymagania ogólne pdf 332,2 2018.01.08 113
010101 Roboty pomiarowe pdf 263,2 2018.01.08 113
010204 rozbiórki pdf 266,2 2018.01.08 111
010305 regulacja zaworów wody. pdf 386,2 2018.01.08 106
020101 Wykopy pdf 285,7 2018.01.08 109
020301 Nasypy pdf 334,3 2018.01.08 116
030201 kanalizacja deszczowa pdf 310,3 2018.01.08 112
040101 zagęszczanie koryta pdf 273,6 2018.01.08 110
040301skropienie pdf 304,2 2018.01.08 109
040402 podbudowa z kruszywa pdf 362,0 2018.01.08 108
040501 ulepszone podłoże pdf 309,3 2018.01.08 104
040701a Podbudowa z BA pdf 582,6 2018.01.08 112
050305A Warstwa wiążąca pdf 563,8 2018.01.08 114
050305B Warstwa ścieralna pdf 579,1 2018.01.08 108
050311 Frezowanie pdf 259,7 2018.01.08 114
050323a kostka brukowa betonowa pdf 311,4 2018.01.08 117
060301a utwardzone pobocze z kruszywa pdf 292,5 2018.01.08 117
060301b utwardzenie pobocza frezem pdf 257,8 2018.01.08 120
070201 znaki pionowe pdf 287,6 2018.01.08 112
080101 Krawężniki pdf 290,1 2018.01.08 117
080301 obrzeża pdf 276,1 2018.01.08 122
080502 ściek z kostki pdf 334,3 2018.01.08 116
GG 000103 Pomiary powykonawcze pdf 336,5 2018.01.08 115
rysunki + plan sytuacyjny pdf 11909,0 2018.01.08 121
strona tytułowa pdf 481,3 2018.01.08 116
Wydawy kosztorys Oferta pdf 33,9 2018.01.08 114
załącznik nr 1 oferta pdf 193,1 2018.01.08 119
załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków pdf 150,0 2018.01.08 112
załącznik nr 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia pdf 166,2 2018.01.08 109
załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 150,1 2018.01.08 122
załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych pdf 213,4 2018.01.08 115
załącznik nr 6 zobowiązanie innego podmiotu pdf 194,4 2018.01.08 114
załącznik nr 6a zobowiązanie syt.finansowa pdf 194,8 2018.01.08 125
załącznik nr 7 oświadczenie pod.zobow. dot. przesłanek wykluczenia pdf 148,9 2018.01.08 105
załącznik nr 8 oświadczenie o zatrudnieniu pdf 148,3 2018.01.08 97
załącznik nr 9 projekt umowy pdf 517,8 2018.01.08 105
Zielona Wieś Kosztorys Oferta pdf 67,3 2018.01.08 119

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 389,0 2018.01.16 110
Odpowiedź 2 na zapytania w sprawie SIWZ pdf 358,8 2018.01.19 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2018.01.24 110

Pobierz wszystkie dokumenty