Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-43/17

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 315,1 2018.01.02 406

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,7 2018.01.02 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2018.01.02 180
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2018.01.02 157
protokół odbioru docx 18,0 2018.01.02 173
Wzór oferty na dostawy doc 46,9 2018.01.02 162
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 50,7 2018.01.02 166
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 281,0 2018.01.02 269

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,1 2018.01.23 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,4 2018.02.08 130
Powiadomienie o unieważnieniu zadań (zadanie 6 i 10) doc 32,3 2018.02.13 102

Pobierz wszystkie dokumenty