Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-43/17

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 315,1 2018.01.02 399

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,7 2018.01.02 179

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2018.01.02 171
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2018.01.02 145
protokół odbioru docx 18,0 2018.01.02 163
Wzór oferty na dostawy doc 46,9 2018.01.02 151
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 50,7 2018.01.02 158
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 281,0 2018.01.02 258

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,1 2018.01.23 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,4 2018.02.08 120
Powiadomienie o unieważnieniu zadań (zadanie 6 i 10) doc 32,3 2018.02.13 93

Pobierz wszystkie dokumenty